Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Anasayfa » Öğretmen » Branş Değişikliği » Öğretmenler için alan değişikliği fırsatı

Öğretmenler için alan değişikliği fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün illere gönderdiği resmi yazıya göre, Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenlere alanlarını değiştirme fırsatı tanınmaktadır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.PGM.0.23.05.01./ 33115 01 / 06 / 2007
Konu : 2007 Yılı Alan Değişikliği

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı kararı ile 133, 98 ve 16 sayılı kararları,
d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05/03/2007 tarih ve B.08.0.TTK.0.01. 02. 04/ 1973 sayılı görüşü,
e) 2007 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği işlemleri ilgi (a), (b) Yönetmelikler, ilgi (c) karar, ilgi (d) görüş ve ilgi (e) Kılavuz çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde ekli listedeki alanlarda yapılacaktır.

Başvurular 01-15 Haziran 2007 tarihleri arasında http://ilsis.meb.gov.tr Internet adresindeki ?Alan Değişikliği Elektronik Başvuru Formu? ile yapılacaktır. Ancak başvuru formu, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarında onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

Alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğrenim durumu bakımından ilgi (c) Karar eki çizelgede atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun,
Alanını değiştirmek isteyenlerde, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığının kaldırılmış,
olma şartları aranacaktır.

Ancak, Tablo-1 ve Tablo-5’deki alan öğretmenlerinde alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olma şartı aranmayacaktır. Tablo-3 ve Tablo-8 deki alan öğretmenleri lisans tamamladıkları alanlara alan değişikliği isteyebileceklerdir.

Norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının ihtiyaç yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen kontenjan ölçüsünde alan değişikliği yapılacaktır.

Alan değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenler, başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından bulundukları il içinde en fazla 10 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

a) Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Bakanlıkça atandığı alanda yeterli ders yükü bulunmayan Tablo-1’de belirtilen alan öğretmenlerinden istekli olanların norm fazlası olup olmadıklarına bakılmaksızın Teknoloji ve Tasarımı alanına,

b) Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği mezunu olup; Bakanlık atama alanı ortaöğretim kurumlarına Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden istekli olanların norm fazlası olup olmadıklarına bakılmaksızın, mezuniyetleri itibariyle kendi alanlarına, Tablo-2

c) Sağlık Meslek Liselerinin Ana Çocuk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Medikal Bakım ve Toplum Sağlığı alan öğretmenlerinden Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitim Bölümü mezunları ile Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup, sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitimi bölümünde (3+1) lisans tamamlayan ve norm fazlası konumunda olanlar, sağlık bilgisi alanına, Tablo-3

d) Sağlık Meslek Liselerinde görevli sağlık eğitim enstitüsü mezunu Ana Çocuk Sağlığı, Medikal Bakım ve Toplum Sağlığı meslek dersleri öğretmenlerinden norm fazlası konumunda olanlar Anestezi, Laboratuar, Radyoloji ve Acil Tıp Teknisyenliği alanlarına, Tablo-4

e) Sağlık Meslek Liselerinin Ana Çocuk Sağlığı, Medikal Bakım ve Toplum Sağlığı alan öğretmenlerinden Bilgisayar İşletmenliği, (Windows XP, Ofis Programları, Internet) veya Bilgisayar Donanımı Sertifikasına sahip olanlar, Tıbbî Sekreterlik alanına,Tablo-5

f) Ek çizelgedeki alan değişikliği yapılacak alanlardan mezun oldukları alanları dışında başka bir alan öğretmeni olarak atananlar, kendi alan öğretmenliklerine, (Örneğin; Tarih bölümü mezunu olup Bakanlık atama alanı sınıf öğretmeni olarak atanıp bu alanda görev yapanlar Tarih alanına, alanı Matematik öğretmeni olanlar, İlköğretim Matematik alanına, alanı İmam Hatip Lisesi meslek dersleri olanlardan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarına,.Tablo-6

g) Üç yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden norm fazlası olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik ve Türkçe alanlarına,Tablo-7

h) Üç yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olup, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans tamamlayanlardan hâlen ortaöğretim kurumlarına atananlardan norm fazlası olup olmadıklarına bakılmaksızın lisans tamamladıkları alanlardan kadrosunun bulunduğu eğitim kurumlarına,Tablo- 8

alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

Sınıf öğretmeni iken, hizmet içi eğitim kursuna katılarak alanı Zihinsel Engelliler Sınıfı öğretmeni olarak değiştirilenler, yeniden sınıf öğretmenliği alanına alan değişikliği isteyemeyeceklerdir.
Tablo-4’deki alanlardan Anestezi, Radyoloji ve laboratuar alanına, alan değişikliği yapılanlar hizmet içi eğitim kursuna alınacaklardır.

Ekli listede belirtilen alanlarda görev yapan öğretmenlerin, karşılarında belirtilen alanlara, alan değişikliği yapılacaktır. Bu alanlar dışında alan değişikliği istekleri kabul edilmeyecektir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Akşam Sanat Okulları ve benzeri merkeze bağlı taşra birimlerinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, görev yerinin bulunduğu il içindeki elektronik başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumlarını tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bu durumdakilerin atanmaları hâlinde görevli oldukları birimlerdeki görevleri sona erecektir.

Bu alanlarda norm fazlası konumunda olanların alan değişikliği talebinde bulunmamaları hâlinde, okul müdürlüğünce söz konusu öğretmenlerden alan değişikliği istemediklerine dair dilekçeleri alındıktan sonra, aynı alanda norm içinde olan diğer öğretmenlerden istekli olanlardan puanı yüksek olana, puanlarının eşit olması hâlinde hizmeti fazla olana öncelik tanınmak suretiyle norm fazla sayısı kadar öğretmenlerden alan değişikliği isteğinde bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları Yöneticileri, bulundukları eğitim kurumlarında alan değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir. Farklı eğitim kurumlarına alan değişikliği isteyenlerin alan değişiklikleri gerçekleştirildiği takdirde idarecilik görevleri sona erecektir.

İki yıllık eğitim enstitüsü ve eğitim yüksekokulu mezunu sınıf öğretmenlerinden lisans tamamlayanların ve yüksek lisans/doktora öğrenimine bağlı olarak alan değişikliği isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2007 yılı yer değiştirme döneminde, il içinde yer değiştirme suretiyle atanmış olanlar, yeni görev yerlerine başlamaları hâlinde alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. İl içinde sıraya girmiş olmakla birlikte son başvuru tarihi itibariyle yer değişikliği yapılmamış olanlar, alan değişikliği için başvurabilecekler; ancak atanmaları hâlinde il içi sıraları iptal edilecektir.

İller arası yer değiştirme suretiyle ataması yapılan öğretmenler alan değişikliği istemeyeceklerdir.

Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eşit olması hâlinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

Öğretmenlerin hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 30/06/2007 tarihi esas alınacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü ve hâlen I. Hizmet Bölgesindeki illerin D ve E sınıfı ilçelerinde görevli olanlar, aynı kapsamdaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. I.Hizmet Bölgesindeki illerin A, B ve C sınıfı ilçesi kapsamındaki eğitim kurumlarını isteyemeyeceklerdir.

Alan değişikliği için başvuruda bulunacakların, elektronik başvuru formunu doldurmadan önce İLSİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Aksi hâlde başvuru onay işleminden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. En sonBakanlık Atama Kararnamesindeki alanı ile İlsis modülündeki alanı farklı olan öğretmenlerin, özlük modülündeki alanını düzelttirmeden modülde görünen alandan yaptığı başvurusu nedeniyle alan değişikliği işleminin gerçekleşmesi durumunda, yapılan alan değişikliği iptal edilecektir. En Son Bakanlık Atama Alanı ile İlsis Modülündeki Bakanlık Atama Alanı farklı olanlar En son Bakanlık Atama Kararnamesini Ek-1 formdaki iletişim adreslerine düzeltilmesi için göndereceklerdir.

Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, alanlara göre norm kadro açığı sınırlılığında 18-22 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacak olması nedeniyle alan değişikliği işlemleri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler ile dikkat edilecek hususlar;
1. Alan değişikliğine açılacak eğitim kurumları, isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı nakil döneminden önce İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kontenjan programında atama önceliği verilen eğitim kurumları arasından belirlenecektir.
2. Bu kapsamda yapılacak başvuruların süresi içinde alınması, incelenmesi ve onaylanması için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.
3. Alan değişikliği başvuru formu öğretmenin İLSİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerinden;
a)Bakanlık Atama Alanı,
b)Lisans öğrenimi itibariyle atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olup olmadığı (üniversitesi/fakülte/bölüm/anabilim dalı tam olarak yazılması kaydıyla)
c) Hizmet süresi
d) Hizmet puanı
gibi bilgileri kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin, elektronik başvuru formu okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

Bilgisayar ortamında, elektronik başvuru yapanlar iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğünebaşvuracaklardır. Okul Müdürlüğünce başvurusu uygun görülenlerin başvuru formu belge ve sistem üzerinde onaylanıp, onaylı belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçe/İl ve Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru ile ilgili tereddüt edilen hususlarda ek-2 formdaki iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.

4.Tebliğ/tebellüğ, ilişik kesme/göreve başlama işlemleri en son 09/07/2007 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

5. Bu açıklama, eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür
Ekler :
Ek-1 Liste (1 sayfa)
Ek-2 iletişim adresleri (2 sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimlerine

ALANI DARALAN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ
TABLO-1
Sıra
No
BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Besin/Gıda Tek.Ev.Yön.ve Beslenme Teknoloji ve Tasarım
2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu Teknoloji ve Tasarım
3 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Teknoloji ve Tasarım
4 Elektrik Teknoloji ve Tasarım
5 Elektronik/Telekomünikasyon Teknoloji ve Tasarım
6 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Teknoloji ve Tasarım
7 Makine Ressamlığı Teknoloji ve Tasarım
8 Matbaa Teknoloji ve Tasarım
9 Mobilya ve Dekorasyon Teknoloji ve Tasarım
10 Motor Teknoloji ve Tasarım
11 Muhasebe Grubu Teknoloji ve Tasarım
12 Nakış Teknoloji ve Tasarım
13 Resim/Grafik Teknoloji ve Tasarım
14 Seramik Teknoloji ve Tasarım
15 Tekstil Teknoloji ve Tasarım
16 Trikotaj Teknoloji ve Tasarım
17 Turizm ve Otelcilik Grubu Teknoloji ve Tasarım
18 Mahalli İdareler Grubu Teknoloji ve Tasarım
19 Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar Teknoloji ve Tasarım
20 Döküm/Endüstriyel Döküm Teknoloji ve Tasarım
21 Makine/Tesviye/Kalıp Teknoloji ve Tasarım
22 Metal İşleri Teknoloji ve Tasarım
23 Model Teknoloji ve Tasarım
24 Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita Kadastro Teknoloji ve Tasarım
25 Tesisat Teknolojisi Teknoloji ve Tasarım
FEN BİLGİSİ/FEN VE TEKNOLOJİ, İLKÖĞRETİM MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER
VE TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU OLUP
TABLO-2
Sıra
No
BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenleri Fen Bilgisi
2 Lise Matematik Öğretmenleri İlköğretim Matematik
3 Tarih, Coğrafya Öğretmenleri Sosyal Bilgiler
4 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve
Anlatım/Türk Edebiyatı/Dil ve
Anlatım/Türk Edebiyatı Öğretmenleri
Türkçe
ÜÇ YILLIK SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNU OLUP, SAĞLIK EĞİTİM
FAKÜLTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ ALANINDA LİSANS TAMAMLAYANLAR VE SAĞLIK
EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI
TABLO-3
Sıra
No
BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Çevre Sağlığı Sağlık Bilgisi
2 Medikal Bakım Sağlık Bilgisi
3 Ana Çocuk Sağlığı Sağlık Bilgisi
4 Toplum Sağlığı Sağlık Bilgisi
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNDEN TABLO
4’DEKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
(Anestezi, Radyoloji ve Laboratuar alanlarına alan değişikliği yoluyla atananlar Hizmet İçi
Eğitim Kursuna tabi tutulacaklardır)
TABLO-4
Sıra
No:
BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALANLAR
1 Ana Çocuk Sağlığı
2 Medikal Bakım
3 Toplum Sağlığı
Acil Tıp Teknisyenliği, Anestezi,Radyoloji ve
Laboratuar
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNDEN
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (WİNDOWS XP, OFİS PROGRAMLARI, İNTERNET)
VEYA BİLGİSAYAR DONANIMI SERTİFİKASINA SAHİP OLAN TABLO 6’DAKİ ALAN
ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
TABLO-5
Sıra No: BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Ana Çocuk Sağlığı
2 Medikal Bakım
3 Toplum Sağlığı
Tıbbî Sekreterlik
MEZUNİYETİ İTİBARİYLE DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
TABLO-6
Sıra
No
BAKANLIK ATAMA ALANI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Sınıf Öğretmenliği Tarih
2 Sınıf Öğretmenliği Coğrafya
3 Sınıf Öğretmenliği Biyoloji
4 Sınıf Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk
Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı
5 Sınıf Öğretmenliği Türkçe
6 Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler
7 Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji
8 Sınıf Öğretmenliği Felsefe
9 Sınıf Öğretmenliği Teknoloji ve Tasarım
10 Sınıf Öğretmenliği Beden Eğitimi
11 Sınıf Öğretmenliği Müzik
12 Sınıf Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13 Sınıf Öğretmenliği Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi
14 Sınıf Öğretmenliği Acil Tıp Teknisyenliği
15 Sınıf Öğretmenliği Anestezi
16 Sınıf Öğretmenliği Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği
17 Sınıf Öğretmenliği İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği
18 Sınıf Öğretmenliği Adalet Meslek Dersleri
19 Sınıf Öğretmenliği Diş Protez
20 Sınıf Öğretmenliği Güverte
21 Sınıf Öğretmenliği Laborantlık
22 Sınıf Öğretmenliği Laboratuar
23 Sınıf Öğretmenliği Ortopedi
24 Sınıf Öğretmenliği Radyo Televizyon
25 Sınıf Öğretmenliği Rehber
26 Sınıf Öğretmenliği Su Ürünleri
27 Sınıf Öğretmenliği Süs Bitkileri
28 Sınıf Öğretmenliği Tarım Makineleri
29 Sınıf Öğretmenliği Veteriner Sağlık
30 Sınıf Öğretmenliği Radyoloji
31 Sınıf Öğretmenliği Zihinsel Engelliler Sınıf öğretmenliği
32 Sınıf Öğretmenliği İlköğretim Matematik
33 Matematik İlköğretim Matematik
34 Sınıf Öğretmenliği Muhasebe Grubu
35 Teknoloji ve Tasarım Muhasebe Grubu
36 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÜÇ YILLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNU OLUP, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, TARİH,
COĞRAFYA, MATEMATİK VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/DİL VE ANLATIM/TÜRK
EDEBİYATI/DİL VE ANLATIM/TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİNE ATANANLARIN
DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALANLAR
TABLO-7
Sıra
No
BAKANLIK ATAMA ALANLARI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Fizik, Kimya, Biyoloji Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji
2 Tarih, Coğrafya Sosyal Bilgiler
3 Matematik İlköğretim Matematik
4 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk
Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı
Türkçe
ÜÇ YILLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MEZUNU OLUP, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, TARİH,
COĞRAFYA, MATEMATİK, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/DİL VE ANLATIM/TÜRK
EDEBİYATI ALANLARINDA LİSANS TAMAMLAYAN VE HALEN LİSELERDE GÖREV
YAPANLAR LİSANS TAMAMLADIKLARI ALANLARA ALAN DEĞİŞİKLİĞİ
İSTEYEBİLECEKLERDİR
TABLO-8
Sıra
No:
BAKANLIK ATAMAA ALANLARI DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ALAN
1 Fen Bilgisi Fizik, Kimya ve Biyoloji
2 Sosyal Bilgiler Tarih, Coğrafya
3 İlköğretim Matematik Matematik
4 Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Tür Edebiyatı