Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Anasayfa » Sınavlar » KBYS » Uzman öğretmenlikte geri ödeme durumu

Uzman öğretmenlikte geri ödeme durumu

Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında oluşan boşluğun yargı içtihadıyla doldurulamayacağına, bu nedenle de sadece sınavdan alınan nota göre başarı sıralaması yapılmasına hukuken olanak bulunmadığına karar vererek, mahkeme kararı ile uzman öğretmenolunmayacağına karar vermiştir.

Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı için tıklayınız.

Peki bir öğretmen İdari Mahkemede uzman öğretmen oldu, dava Danıştay’da onaylandı. MEB, Danıştay Dava Daireleri Üst Kuruluna itiraz etti ve dava burada kaybedilirse kısacası “Dava, daha sonra kaybedilirseyapılan ödemeler geri istenebilir mi?”

Dava, daha sonra kaybedilirse yapılan ödemeler geri istenebilir mi? sorusunun cevabı Danıştay 5. Dairesinin 18.03.1997 tarih, 1997/230 Es. sayılı, 1997/605 K. sayılı kararında yer alan Danıştay görüşünde bulunmaktadır.

Danıştay 5. Dairesinin 18.03.1997 tarih, 1997/230 Es. sayılı, 1997/605 K. sayılı kararı için tıklayınız.

Bu Danıştay kararına istinaden Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün B.07.0.BHM.0.00.42752/42649-43777 sayılı ve 13.12.2001 tarihli mütalaasında;“Yürütmenin durdurulması kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin olarak yapılan ödemelerin geri alınıp alınamayacağı hususunda; Danıştay 1. Hukuk Dairesini 18.06.1983 tarih, 1983/124 Esas sayılı, 1983/153 K. sayılı ile Danıştay 5. Dairesinin 18.03.1997 tarih, 1997/230 Es. sayılı, 1997/605 K. sayılı kararlar da yürütmenin durdurulması kararı da tıpkı iptal kararları gibi dava konusu edilen işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri gidip işlemin yapılmasından önceki durumu yerine getirildiğine göre, böyle bir kararın uygulanması, hem ilgilinin eski görevine iadesini hem de bu görevin gerektirdiği Özlük haklarının işlem tarihinden itibaren ödenmesini zorunlu kılar. Daha sonra davanın reddedilmiş olması, yapılan bu Ödemelerin ilgili yönünden haksız zenginleşme olarak düşünülmesine neden oluşturamaz. Zira yürütmenin durdurulması kararı gereği olarak memur dava konusu işlem tarihinden yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ya da davanın red edilmesine kadar eski görevinin bütün hak ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. O halde yapılan ödemenin yasal dayanağı vardır ve bu dayanak yürütmenin durdurulması kararıdır.

Belirtilen nedenlerle, daha sonra açtığı dava reddedilmiş olsa dahi, yürütmenin durdurulması kararının uygulanması nedeniyle memurun özlük haklarına ilişkin yapılan ödemelerin geri alınamayacağı” yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştır. “Ve bu kararlar doğrultusunda iptal kararının bozulması üzerine idari mahkemeye: başvurmadan re’sen istirdada gitmesi halinde bu işleme karşı idari yargıda açılacak dava sonucunda işlemin iptaline karar verileceği açıktır.”şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün B.07.0.BHM.0.00.42752/42649-43777 sayılı ve 13.12.2001 tarihli mütalaası için tıklayınız.

Bu defa, Danıstay 1. Dairesi 25.01.2001 tarih, E:2001/144, K:2002/12 sayılı kararı ile görüş degiştirmiştir.

Danıstay 1. Dairesi 25.01.2001 tarih, E:2001/144, K:2002/12 sayılı kararı için tıklayınız.

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün B.07.0.BHM.0.00.42701/42649-14997 sayılı ve 26.04.2002 tarihli mütalaasında; Danıstay 1. Dairesinin 25.01.2001 tarih, E:2001/144, K:2002/12 sayılı kararına atıfta bulunarak “….sadece fiilen o görevde bulunmadıgı döneme ilişkin olarak varsa faiz de dahil olmak üzere yapılan ödemelerin, söz konusu iptal kararının temyiz incelenmesi sonucunda yürütülmesinin durdurulmasına veya bozulmasına karar verilmesi ya da bozmaya uyularak ilk derece mahkemesince davanın reddedilmesi hallerinde idarece geri istenmesi gerektigi” ne karar verildigi görülmektedir.“şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Anılan karar karşısında, fiilen görevde bulunmadıgı döneme iliskin olarak yapılan ödemelerin, idari yargıda açılan davanın kesinleşmesi beklenilmeksizin dava açılarak faizi ile birlikte tahsili yoluna gidilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Yargı kararıyla uzman öğretmen olanlar için iki bölüm bulunmaktadır.

1- Davanın açıldığı tarihten, mahkemenin “uzman öğretmen olmalı” kararı verinceye değin olan süre. (Burada geriye dönük ödeme yapılmakta)

2- Yargı kararıyla uzman öğretmen olunan tarihten, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun vereceği karara değin olan süre.

Yukarıdaki Danıştay kararları ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün mütalaasına göre 2 nolu bölüme ilişkin süreye dair ödemeler geri istenemeyecektir. Ancak 1 nolu döneme ilişkin süreler için ödenen geriye dönük ödemeler geri istenecektir.